Provincie Overijssel - Social Media Werkgeversaanpak

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Het programma ‘werkgeversaanpak Veilig, Slim en Duurzaam’ heeft als opdracht werkgevers en werknemers aan te zetten tot duurzaam en veilig mobiliteitsgedrag. Enerzijds wordt dit bewerkstelligd door kennisdeling met werkgevers, anderzijds door werknemers-acties. In beide gevallen worden social media ingezet voor de informatieverspreiding. Inmiddels zijn meer dan 250 werkgevers als partner bij de werkgeversaanpak aangesloten. Naast de inzet van drie mobiliteitsmakelaars worden deze partners vooral via social media (LinkedIn, twitter, mailings en websites) betrokken en geïnformeerd over acties die de mogelijkheden voor de transitie naar een duurzamer en veiliger mobiliteitsbeleid ondersteunen. Werknemers vormen een belangrijk onderdeel in deze transitie. Voor de verspreiding van informatie en promotie van acties onder werknemers, wordt zo veel mogelijk social media uitingen gebruikt. Via “Tim” in Twente en “Sofie” in West-Overijssel wordt informatie actief gepost en gedeeld op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. De websites Twente Mobiel en regio Zwolle Mobiel worden ingezet vormen een belangrijke schakel in het informeren en delen van kennis rondom de werkgeversaanpak. Omdat social media zeer doeltreffend blijkt voor de verspreiding van informatie, is deze aanpak steeds meer als campagne verbonden aan de werkgeversaanpak: Het vormt de ruggengraat van alle communicatie uitingen en de mobiliteitsacties die de Provincie Overijssel jaarlijks richting werkgevers uitzet.

Services

2-7-2021 12:00:00

79340000-9  Advertising and marketing services
72000000-5  IT services: consulting, software development, Internet and support


Shared Service Centrum Ons
Luttenbergstraat 2
8012EE
Zwolle
Netherlands
View profile

Published notices
Contract notice (TenderNed) 1-6-2021 16:03
Contract award notice (TenderNed) 17-12-2021 16:01
Packages
Social Media Werkgeversaanpak
Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
Close